Prehľad o organizácii
ASCA SK s.r.o.
Svätý Kríž 62, 032 11 Svätý Kríž
36634107
2021934222
SK2021934222
2 zamestnanci
18.01.2005
Prevádzka šport.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,52
1,26
0,05
141,1 %
-40,6 tis. €
-175,1 %
2022/2021
71,4 tis. €
-9,2 %
2022/2021
-0,52
-226,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ASCA SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby ASCA SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
-4,61
-0,41
0,06
3,76

Zisk pred zdanením ASCA SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA ASCA SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ASCA SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ASCA SK s.r.o.


Konateľ ASCA SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ASCA SK s.r.o.


Predmet činnosti ASCA SK s.r.o.


Kataster ASCA SK s.r.o.


Skrátené výkazy ASCA SK s.r.o.