Prehľad o organizácii
A - Profi, s.r.o.
Jána Bielika 204/8, 974 01 Kynceľová
36634115
2021944353
Nemá
nezistený
18.01.2005
Ost.odborné čin.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
1,02
1,03
110,92
0,9 %
5,52 tis. €
847,2 %
2022/2021
6,29 tis. €
1,02
342,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk A - Profi, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby A - Profi, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,99
n/a
110,92

Zisk pred zdanením A - Profi, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA A - Profi, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod A - Profi, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie A - Profi, s.r.o.


Konateľ A - Profi, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. A - Profi, s.r.o.


Predmet činnosti A - Profi, s.r.o.


Kataster A - Profi, s.r.o.


Skrátené výkazy A - Profi, s.r.o.