Prehľad o organizácii
Leguizamo, s.r.o.
Horný Val 8/17, 010 01 Žilina
36634131
2021931527
Nemá
nezistený
19.01.2005
18.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Leguizamo, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Leguizamo, s.r.o.


Konateľ Leguizamo, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Leguizamo, s.r.o.


Predmet činnosti Leguizamo, s.r.o.


Kataster Leguizamo, s.r.o.


Skrátené výkazy Leguizamo, s.r.o.