Prehľad o organizácii
RIVA BB, s.r.o.
Hronská 215, 974 01 Banská Bystrica
36634140
2021932396
Nemá
nezistený
19.01.2005
04.10.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-1,16
-220,64
0
99,5 %
-31,6 tis. €
-67,6 %
2016/2015
50,8 tis. €
26,3 %
2016/2015
-1,16
67,3 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk RIVA BB, s.r.o.


2015
2016
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
-30 tis. €
-35 tis. €
transparex.sk

Tržby RIVA BB, s.r.o.


2015
2016
52 tis. €
50 tis. €
48 tis. €
46 tis. €
44 tis. €
42 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
0,02
0,01
0,11
0,29

Zisk pred zdanením RIVA BB, s.r.o.


2015
2016
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
-30 tis. €
-35 tis. €
transparex.sk

EBITDA RIVA BB, s.r.o.


2015
2016
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod RIVA BB, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RIVA BB, s.r.o.


Konateľ RIVA BB, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RIVA BB, s.r.o.


Predmet činnosti RIVA BB, s.r.o.


Kataster RIVA BB, s.r.o.


Skrátené výkazy RIVA BB, s.r.o.