Prehľad o organizácii
TATRAPRO s.r.o., v likvidácii
Terézie Vansovej 14, 974 01 Banská Bystrica
36634158
2021933969
Nemá
nezistený
20.01.2005
Ost.maloob.s novým tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
32 €
239 €
0,01
N/A
N/A

Zisk TATRAPRO s.r.o., v likvidácii


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
transparex.sk

Tržby TATRAPRO s.r.o., v likvidácii


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 tis. €
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk
0,43
1
1
n/a

Zisk pred zdanením TATRAPRO s.r.o., v likvidácii


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 €
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA TATRAPRO s.r.o., v likvidácii


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 €
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
-800 €
-1 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TATRAPRO s.r.o., v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TATRAPRO s.r.o., v likvidácii


Konateľ TATRAPRO s.r.o., v likvidácii


Likvidátor TATRAPRO s.r.o., v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TATRAPRO s.r.o., v likvidácii


Predmet činnosti TATRAPRO s.r.o., v likvidácii


Kataster TATRAPRO s.r.o., v likvidácii


Skrátené výkazy TATRAPRO s.r.o., v likvidácii