Prehľad o organizácii
INGPAK - H&K, s.r.o. "v likvidácii"
Lazovná 31, 974 01 Banská Bystrica
36634166
2021937522
Nemá
nezistený
20.01.2005
13.08.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,36
-0,41
12,4 %
-4,35 tis. €
-111,6 %
2022/2021
N/A
-0,36
-153,7 %
2022/2021
8,72 tis. €
-27,7 %
2020/2019
N/A

Zisk INGPAK - H&K, s.r.o. "v likvidácii"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby INGPAK - H&K, s.r.o. "v likvidácii"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
1,59
0,88
n/a
8,05

Zisk pred zdanením INGPAK - H&K, s.r.o. "v likvidácii"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA INGPAK - H&K, s.r.o. "v likvidácii"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod INGPAK - H&K, s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INGPAK - H&K, s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ INGPAK - H&K, s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor INGPAK - H&K, s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INGPAK - H&K, s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti INGPAK - H&K, s.r.o. "v likvidácii"


Kataster INGPAK - H&K, s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy INGPAK - H&K, s.r.o. "v likvidácii"