Prehľad o organizácii
Battery, s.r.o.
Ulica J. Vargu 911/5, 984 01 Lučenec
36634174
2021942285
Nemá
nezistený
20.01.2005
Výroba chleba
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0,01
0,04
56 %
-169 €
98,6 %
2021/2020
N/A
-0
98,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Battery, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby Battery, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
4,21
0,44
n/a
0,07

Zisk pred zdanením Battery, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA Battery, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Battery, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Battery, s.r.o.


Konateľ Battery, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Battery, s.r.o.


Predmet činnosti Battery, s.r.o.


Kataster Battery, s.r.o.


Skrátené výkazy Battery, s.r.o.