Prehľad o organizácii
FEROSTAV Zvolen, s.r.o.
Lazany 502, 972 11 Lazany pri Prievidzi
36634182
2021938028
Nemá
nezistený
20.01.2005
06.10.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod FEROSTAV Zvolen, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FEROSTAV Zvolen, s.r.o.


Konateľ FEROSTAV Zvolen, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FEROSTAV Zvolen, s.r.o.


Predmet činnosti FEROSTAV Zvolen, s.r.o.


Kataster FEROSTAV Zvolen, s.r.o.


Skrátené výkazy FEROSTAV Zvolen, s.r.o.