Prehľad o organizácii
MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o.
Študentská 17, 960 01 Zvolen
36634191
2021932979
Nemá
3-4 zamestnanci
20.01.2005
Čin.všeob.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,12
0,16
2,65
27,6 %
16,1 tis. €
0,1 %
2022/2021
161 tis. €
4,3 %
2022/2021
0,12
-1,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
15,07
0,72
0,17
3,15

Zisk pred zdanením MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

EBITDA MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o.


Konateľ MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o.


Predmet činnosti MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o.


Kataster MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o.


Skrátené výkazy MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o.