Prehľad o organizácii
SPAEZ plus spol. s r.o.
Zvolenská cesta 2612/24, 974 05 Banská Bystrica
36634204
2021939161
SK2021939161
nezistený
20.01.2005
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,12
0,14
4,97
13 %
2,98 tis. €
932,2 %
2022/2021
11,8 tis. €
89,8 %
2022/2021
0,12
884,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SPAEZ plus spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby SPAEZ plus spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,87
0,54
7,67

Zisk pred zdanením SPAEZ plus spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA SPAEZ plus spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SPAEZ plus spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SPAEZ plus spol. s r.o.


Konateľ SPAEZ plus spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SPAEZ plus spol. s r.o.


Predmet činnosti SPAEZ plus spol. s r.o.


Kataster SPAEZ plus spol. s r.o.


Skrátené výkazy SPAEZ plus spol. s r.o.