Prehľad o organizácii
JAKKA - PLUS, s.r.o.
Lieskovská cesta 964, 960 01 Zvolen
36634212
2021932440
Nemá
nezistený
20.01.2005
14.03.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod JAKKA - PLUS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JAKKA - PLUS, s.r.o.


Konateľ JAKKA - PLUS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JAKKA - PLUS, s.r.o.


Predmet činnosti JAKKA - PLUS, s.r.o.


Kataster JAKKA - PLUS, s.r.o.


Skrátené výkazy JAKKA - PLUS, s.r.o.