Prehľad o organizácii
Industry park BB s.r.o.
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
36634239
2021941911
Nemá
nezistený
21.01.2005
28.02.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Industry park BB s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Industry park BB s.r.o.


Konateľ Industry park BB s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Industry park BB s.r.o.


Predmet činnosti Industry park BB s.r.o.


Kataster Industry park BB s.r.o.


Skrátené výkazy Industry park BB s.r.o.