Prehľad o organizácii
BODRIK s.r.o.
Lazovná 38, 974 01 Banská Bystrica
36634247
2021934211
Nemá
nezistený
21.01.2005
24.09.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-145
0,01
0
1 068 007,7 %
-1,89 tis. €
26,8 %
2018/2017
8,16 tis. €
251,2 %
2018/2017
-145
-85,8 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk BODRIK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby BODRIK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk
-20,91
-10 679,08
n/a
0

Zisk pred zdanením BODRIK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA BODRIK s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BODRIK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BODRIK s.r.o.


Konateľ BODRIK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BODRIK s.r.o.


Predmet činnosti BODRIK s.r.o.


Kataster BODRIK s.r.o.


Skrátené výkazy BODRIK s.r.o.