Prehľad o organizácii
ARKTOS, s.r.o.
J.C. Hronského 12, 960 01 Zvolen
36634263
2021943319
Nemá
nezistený
21.01.2005
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ARKTOS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby ARKTOS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk
1,75
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením ARKTOS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA ARKTOS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ARKTOS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ARKTOS, s.r.o.


Konateľ ARKTOS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ARKTOS, s.r.o.


Predmet činnosti ARKTOS, s.r.o.


Kataster ARKTOS, s.r.o.


Skrátené výkazy ARKTOS, s.r.o.