Prehľad o organizácii
FAMATEK, s.r.o.
966 52 Tekovská Breznica
36634271
2022162758
Nemá
2 zamestnanci
21.01.2005
Čin.všeob.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,19
0,22
6,1
14,1 %
23,6 tis. €
27,1 %
2022/2021
91,4 tis. €
17,9 %
2022/2021
0,19
-0,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk FAMATEK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby FAMATEK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
21,1
0,86
0,12
6,65

Zisk pred zdanením FAMATEK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA FAMATEK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod FAMATEK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FAMATEK, s.r.o.


Konateľ FAMATEK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FAMATEK, s.r.o.


Predmet činnosti FAMATEK, s.r.o.


Kataster FAMATEK, s.r.o.


Skrátené výkazy FAMATEK, s.r.o.