Prehľad o organizácii
TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.
Partizánska 87, 966 81 Žarnovica
36634280
2021937280
SK2021937280
250-499 zamestnancov
22.01.2005
Výroba kov.obalov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
0,2
0,12
47,1 %
3,82 mil. €
848,6 %
2022/2021
72,4 mil. €
32,2 %
2022/2021
0,1
784,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

Tržby TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 mil. €
60 mil. €
40 mil. €
20 mil. €
0 €
transparex.sk
1,89
0,53
0,17
1,62

Zisk pred zdanením TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
transparex.sk

EBITDA TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.


Konateľ TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.


Prokurista TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.


Predmet činnosti TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy TUBEX SLOVAKIA, s.r.o.