Prehľad o organizácii
GEOtrans Slovakia, a.s.
Hlinská 40, 011 18 Žilina
36634298
2021938457
Nemá
nezistený
22.01.2005
05.10.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-15 140,5
0,04
42 291 050 %
-30,3 tis. €
-198,4 %
2016/2015
N/A
-15 140,5
-1 815 907,6 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk GEOtrans Slovakia, a.s.


2014
2015
2016
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby GEOtrans Slovakia, a.s.


2014
2015
2016
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-422 909,5
n/a
0

Zisk pred zdanením GEOtrans Slovakia, a.s.


2014
2015
2016
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA GEOtrans Slovakia, a.s.


2014
2015
2016
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod GEOtrans Slovakia, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GEOtrans Slovakia, a.s.


Konateľ GEOtrans Slovakia, a.s.


Predstavenstvo GEOtrans Slovakia, a.s.


Člen dozorného orgánu GEOtrans Slovakia, a.s.


Jediný akcionár a.s. GEOtrans Slovakia, a.s.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GEOtrans Slovakia, a.s.


Predmet činnosti GEOtrans Slovakia, a.s.


Kataster GEOtrans Slovakia, a.s.


Skrátené výkazy GEOtrans Slovakia, a.s.