Prehľad o organizácii
BB Group, s.r.o.
Neresnícka cesta 22, 960 01 Zvolen
36634301
2021951679
Nemá
nezistený
24.01.2005
12.10.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod BB Group, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BB Group, s.r.o.


Konateľ BB Group, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BB Group, s.r.o.


Predmet činnosti BB Group, s.r.o.


Kataster BB Group, s.r.o.


Skrátené výkazy BB Group, s.r.o.