Prehľad o organizácii
AGROTEM, spol. s r.o.
Dolná 510/27, 976 98 Lopej
36634310
2021938182
SK2021938182
1 zamestnanec
22.01.2005
Služ.súvis.s pestovaním
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,13
2,29
0,11
105,5 %
-50,3 tis. €
-1 219,5 %
2022/2021
196 tis. €
2,2 %
2022/2021
-0,13
-1 484,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AGROTEM, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby AGROTEM, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
transparex.sk
-3,31
-0,06
0,47
1,46

Zisk pred zdanením AGROTEM, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA AGROTEM, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AGROTEM, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROTEM, spol. s r.o.


Konateľ AGROTEM, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROTEM, spol. s r.o.


Predmet činnosti AGROTEM, spol. s r.o.


Kataster AGROTEM, spol. s r.o.


Skrátené výkazy AGROTEM, spol. s r.o.