Prehľad o organizácii
JOCCO s.r.o.
Strieborné námestie 2, 974 01 Banská Bystrica
36634328
2021935542
Nemá
nezistený
22.01.2005
07.05.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod JOCCO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JOCCO s.r.o.


Konateľ JOCCO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JOCCO s.r.o.


Predmet činnosti JOCCO s.r.o.


Kataster JOCCO s.r.o.


Skrátené výkazy JOCCO s.r.o.