Prehľad o organizácii
POLTREX s.r.o.
Okrúhla Hora 2480/1, 963 01 Krupina
36634336
2021939480
SK2021939480
3-4 zamestnanci
22.01.2005
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,13
0,44
0,2
130,1 %
-27,3 tis. €
-2 294 %
2022/2021
251 tis. €
24 %
2022/2021
-0,13
-1 367,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk POLTREX s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby POLTREX s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
transparex.sk
-4,67
-0,3
0,13
2,25

Zisk pred zdanením POLTREX s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA POLTREX s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod POLTREX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie POLTREX s.r.o.


Konateľ POLTREX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. POLTREX s.r.o.


Predmet činnosti POLTREX s.r.o.


Kataster POLTREX s.r.o.


Skrátené výkazy POLTREX s.r.o.