Prehľad o organizácii
ArgoTeam Slovakia, s.r.o.
Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
36634344
2021938523
SK2021938523
nezistený
22.01.2005
Ost.účelové stravovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,02
6,23
30 %
5,72 tis. €
-62,9 %
2021/2020
71,3 tis. €
5,6 %
2021/2020
0,01
-60,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ArgoTeam Slovakia, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby ArgoTeam Slovakia, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
18,18
0,7
n/a
6,23

Zisk pred zdanením ArgoTeam Slovakia, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA ArgoTeam Slovakia, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ArgoTeam Slovakia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ArgoTeam Slovakia, s.r.o.


Konateľ ArgoTeam Slovakia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ArgoTeam Slovakia, s.r.o.


Predmet činnosti ArgoTeam Slovakia, s.r.o.


Kataster ArgoTeam Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy ArgoTeam Slovakia, s.r.o.