Prehľad o organizácii
Píla T.E.N. s.r.o.
bez určenia,
36634352
2021944144
Nemá
nezistený
25.01.2005
28.07.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Píla T.E.N. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Píla T.E.N. s.r.o.


Konateľ Píla T.E.N. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Píla T.E.N. s.r.o.


Predmet činnosti Píla T.E.N. s.r.o.


Kataster Píla T.E.N. s.r.o.


Skrátené výkazy Píla T.E.N. s.r.o.