Prehľad o organizácii
P O I M E X s.r.o.
Hlavná 526, 991 26 Nenince
36634361
2021935333
SK2021935333
10-19 zamestnancov
25.01.2005
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,52
0,03
95,1 %
55,4 tis. €
-29,9 %
2022/2021
9,04 mil. €
-11,2 %
2022/2021
0,03
-29,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk P O I M E X s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby P O I M E X s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
transparex.sk
17,59
0,05
0,05
0,98

Zisk pred zdanením P O I M E X s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA P O I M E X s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod P O I M E X s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie P O I M E X s.r.o.


Konateľ P O I M E X s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. P O I M E X s.r.o.


Predmet činnosti P O I M E X s.r.o.


Kataster P O I M E X s.r.o.


Skrátené výkazy P O I M E X s.r.o.