Prehľad o organizácii
ZVAJA s.r.o.
V Majeri 230/10, 900 65 Záhorská Ves
36634379
2021935190
Nemá
nezistený
25.01.2005
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod ZVAJA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZVAJA s.r.o.


Konateľ ZVAJA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZVAJA s.r.o.


Predmet činnosti ZVAJA s.r.o.


Kataster ZVAJA s.r.o.


Skrátené výkazy ZVAJA s.r.o.