Prehľad o organizácii
KK - TRANS, s.r.o.
Horná 1753/29, 977 03 Brezno
36634387
2021949677
SK2021949677
1 zamestnanec
25.01.2005
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,04
6,22
9,5 %
5,15 tis. €
52,7 %
2022/2021
148 tis. €
15,3 %
2022/2021
0,04
49,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk KK - TRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby KK - TRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
5,93
0,91
0,28
10,25

Zisk pred zdanením KK - TRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA KK - TRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod KK - TRANS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KK - TRANS, s.r.o.


Konateľ KK - TRANS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KK - TRANS, s.r.o.


Predmet činnosti KK - TRANS, s.r.o.


Kataster KK - TRANS, s.r.o.


Skrátené výkazy KK - TRANS, s.r.o.