Prehľad o organizácii
BRIOVISION, s.r.o.
Slobody 54, 966 81 Žarnovica
36634395
2021936290
SK2021936290
nezistený
26.01.2005
Fotografické čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
6,14
19,3 %
286 €
109,1 %
2022/2021
9,52 tis. €
33,7 %
2022/2021
0,01
109,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BRIOVISION, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby BRIOVISION, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,69
0,81
1,04
18,01

Zisk pred zdanením BRIOVISION, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA BRIOVISION, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BRIOVISION, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BRIOVISION, s.r.o.


Konateľ BRIOVISION, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BRIOVISION, s.r.o.


Predmet činnosti BRIOVISION, s.r.o.


Kataster BRIOVISION, s.r.o.


Skrátené výkazy BRIOVISION, s.r.o.