Prehľad o organizácii
DOM OKA, s.r.o.
Hlavné námestie 3, 979 01 Rimavská Sobota
36634409
2021937951
Nemá
5-9 zamestnancov
25.01.2005
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,14
0,14
20,66
4,3 %
113 tis. €
7,3 %
2022/2021
547 tis. €
-0,8 %
2022/2021
0,14
-7,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk DOM OKA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk

Tržby DOM OKA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
560 tis. €
540 tis. €
520 tis. €
500 tis. €
480 tis. €
460 tis. €
transparex.sk
119,74
0,96
0,29
25,49

Zisk pred zdanením DOM OKA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk

EBITDA DOM OKA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod DOM OKA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DOM OKA, s.r.o.


Konateľ DOM OKA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DOM OKA, s.r.o.


Predmet činnosti DOM OKA, s.r.o.


Kataster DOM OKA, s.r.o.


Skrátené výkazy DOM OKA, s.r.o.