Prehľad o organizácii
OK-DOM s.r.o.
980 11 Ožďany
36634417
2021937973
Nemá
nezistený
25.01.2005
11.08.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk OK-DOM s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby OK-DOM s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením OK-DOM s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA OK-DOM s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod OK-DOM s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OK-DOM s.r.o.


Konateľ OK-DOM s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. OK-DOM s.r.o.


Predmet činnosti OK-DOM s.r.o.


Kataster OK-DOM s.r.o.


Skrátené výkazy OK-DOM s.r.o.