Prehľad o organizácii
WOS, s.r.o.
Bez určenia
36634425
2021950744
Nemá
nezistený
25.01.2005
06.01.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod WOS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie WOS, s.r.o.


Konateľ WOS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. WOS, s.r.o.


Predmet činnosti WOS, s.r.o.


Kataster WOS, s.r.o.


Skrátené výkazy WOS, s.r.o.