Prehľad o organizácii
SPRÁVCA - RM spol. s r.o.
ČSA 5, 977 01 Brezno
36634433
2021934266
Nemá
nezistený
25.01.2005
Správa nehnuteľností
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,03
6,54
13,2 %
8,85 tis. €
-46,8 %
2022/2021
35,2 tis. €
-5 %
2022/2021
0,03
-47,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SPRÁVCA - RM spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
transparex.sk

Tržby SPRÁVCA - RM spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
38 tis. €
36 tis. €
34 tis. €
32 tis. €
30 tis. €
28 tis. €
transparex.sk
n/a
0,87
0,13
7,75

Zisk pred zdanením SPRÁVCA - RM spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

EBITDA SPRÁVCA - RM spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
28 tis. €
26 tis. €
24 tis. €
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SPRÁVCA - RM spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SPRÁVCA - RM spol. s r.o.


Konateľ SPRÁVCA - RM spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SPRÁVCA - RM spol. s r.o.


Predmet činnosti SPRÁVCA - RM spol. s r.o.


Kataster SPRÁVCA - RM spol. s r.o.


Skrátené výkazy SPRÁVCA - RM spol. s r.o.