Prehľad o organizácii
ER-BA II, s.r.o.
Jána Bottu 1144/1, 986 01 Fiľakovo
36634441
2021955507
Nemá
nezistený
25.01.2005
28.11.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod ER-BA II, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ER-BA II, s.r.o.


Konateľ ER-BA II, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ER-BA II, s.r.o.


Predmet činnosti ER-BA II, s.r.o.


Kataster ER-BA II, s.r.o.


Skrátené výkazy ER-BA II, s.r.o.