Prehľad o organizácii
JM - KREATIV, s.r.o.
Záhradná 864/12, 962 12 Detva
36634450
2021935245
SK2021935245
10-19 zamestnancov
25.01.2005
Ost.čistiace činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,04
0,07
0,82
42,7 %
2,8 tis. €
132,5 %
2022/2021
192 tis. €
3,3 %
2022/2021
0,04
128,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk JM - KREATIV, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby JM - KREATIV, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
6,44
0,57
0,2
2,11

Zisk pred zdanením JM - KREATIV, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA JM - KREATIV, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod JM - KREATIV, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JM - KREATIV, s.r.o.


Konateľ JM - KREATIV, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JM - KREATIV, s.r.o.


Predmet činnosti JM - KREATIV, s.r.o.


Kataster JM - KREATIV, s.r.o.


Skrátené výkazy JM - KREATIV, s.r.o.