Prehľad o organizácii
VILTEX s.r.o., v likvidácii
Terézie Vansovej 14, 974 01 Banská Bystrica
36634468
2021936796
Nemá
nezistený
29.01.2005
Maloobchod s počítačmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,02
-72 €
-175 %
2023/2022
N/A
-0,02
-176,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk VILTEX s.r.o., v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 €
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
transparex.sk

Tržby VILTEX s.r.o., v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,57
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením VILTEX s.r.o., v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 €
100 €
50 €
0 €
-50 €
-100 €
transparex.sk

EBITDA VILTEX s.r.o., v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 €
100 €
80 €
60 €
40 €
20 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod VILTEX s.r.o., v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VILTEX s.r.o., v likvidácii


Konateľ VILTEX s.r.o., v likvidácii


Likvidátor VILTEX s.r.o., v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VILTEX s.r.o., v likvidácii


Predmet činnosti VILTEX s.r.o., v likvidácii


Kataster VILTEX s.r.o., v likvidácii


Skrátené výkazy VILTEX s.r.o., v likvidácii