Prehľad o organizácii
Steelwork company s.r.o.
B. Bartóka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota
36634476
2021938171
Nemá
nezistený
26.01.2005
06.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Steelwork company s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Steelwork company s.r.o.


Konateľ Steelwork company s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Steelwork company s.r.o.


Predmet činnosti Steelwork company s.r.o.


Kataster Steelwork company s.r.o.


Skrátené výkazy Steelwork company s.r.o.