Prehľad o organizácii
ROZETA, spol. s r.o.
Hornodvorská 26, 900 25 Chorvátsky Grob
36634484
2021937390
Nemá
nezistený
26.01.2005
25.02.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,15
0,04
0,07
497,5 %
-33,4 tis. €
1,71 mil. €
-0,15
N/A
N/A

Zisk ROZETA, spol. s r.o.


2014
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby ROZETA, spol. s r.o.


2014
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk
-134,66
-3,97
0,03
0,47

Zisk pred zdanením ROZETA, spol. s r.o.


2014
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA ROZETA, spol. s r.o.


2014
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ROZETA, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ROZETA, spol. s r.o.


Konateľ ROZETA, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ROZETA, spol. s r.o.


Predmet činnosti ROZETA, spol. s r.o.


Kataster ROZETA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ROZETA, spol. s r.o.