Prehľad o organizácii
IU.N.EX PERSON, spol. s r.o. „v konkurze“
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
36634492
2021943121
Nemá
nezistený
26.01.2005
Ost.vzdelávanie i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-1,13
2,49
0
145,4 %
-623 tis. €
-588 %
2016/2015
15,9 tis. €
-95,5 %
2016/2015
-1,13
-2 033,2 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk IU.N.EX PERSON, spol. s r.o. „v konkurze“


2014
2015
2016
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
transparex.sk

Tržby IU.N.EX PERSON, spol. s r.o. „v konkurze“


2014
2015
2016
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,45
0,8
21,49

Zisk pred zdanením IU.N.EX PERSON, spol. s r.o. „v konkurze“


2014
2015
2016
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
transparex.sk

EBITDA IU.N.EX PERSON, spol. s r.o. „v konkurze“


2014
2015
2016
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod IU.N.EX PERSON, spol. s r.o. „v konkurze“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IU.N.EX PERSON, spol. s r.o. „v konkurze“


Konateľ IU.N.EX PERSON, spol. s r.o. „v konkurze“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IU.N.EX PERSON, spol. s r.o. „v konkurze“


Správca konkurznej podstaty IU.N.EX PERSON, spol. s r.o. „v konkurze“


Predmet činnosti IU.N.EX PERSON, spol. s r.o. „v konkurze“


Kataster IU.N.EX PERSON, spol. s r.o. „v konkurze“


Skrátené výkazy IU.N.EX PERSON, spol. s r.o. „v konkurze“