Prehľad o organizácii
MALOHONT s.r.o.
Astrová 1, 052 01 Spišská Nová Ves
36634506
2021949831
Nemá
nezistený
26.01.2005
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
66,6 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk MALOHONT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby MALOHONT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
0,61
0,33
n/a
0

Zisk pred zdanením MALOHONT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA MALOHONT s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MALOHONT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MALOHONT s.r.o.


Konateľ MALOHONT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MALOHONT s.r.o.


Predmet činnosti MALOHONT s.r.o.


Kataster MALOHONT s.r.o.


Skrátené výkazy MALOHONT s.r.o.