Prehľad o organizácii
SPEKTRUM PITTNER s.r.o. "v likvidácii"
Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica
36634514
2021949688
Nemá
nezistený
27.01.2005
01.08.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-337 €
98,7 %
2017/2016
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk SPEKTRUM PITTNER s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby SPEKTRUM PITTNER s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením SPEKTRUM PITTNER s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA SPEKTRUM PITTNER s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SPEKTRUM PITTNER s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SPEKTRUM PITTNER s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ SPEKTRUM PITTNER s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor SPEKTRUM PITTNER s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SPEKTRUM PITTNER s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti SPEKTRUM PITTNER s.r.o. "v likvidácii"


Kataster SPEKTRUM PITTNER s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy SPEKTRUM PITTNER s.r.o. "v likvidácii"