Prehľad o organizácii
INTERPRAMED s.r.o.
Mládežnícka 721/33, 991 28 Vinica
36634522
2022013158
Nemá
3-4 zamestnanci
27.01.2005
Čin.všeob.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,44
0,47
3,35
6,4 %
68,5 tis. €
-1,5 %
2022/2021
190 tis. €
-0,1 %
2022/2021
0,44
44,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk INTERPRAMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Tržby INTERPRAMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
transparex.sk
21,9
0,94
0,27
11,34

Zisk pred zdanením INTERPRAMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

EBITDA INTERPRAMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod INTERPRAMED s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INTERPRAMED s.r.o.


Konateľ INTERPRAMED s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INTERPRAMED s.r.o.


Predmet činnosti INTERPRAMED s.r.o.


Kataster INTERPRAMED s.r.o.


Skrátené výkazy INTERPRAMED s.r.o.