Prehľad o organizácii
JUKOVA TRADE, s.r.o.
Mochovská 12, 934 05 Levice
36634531
2021941922
Nemá
nezistený
27.01.2005
08.07.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod JUKOVA TRADE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JUKOVA TRADE, s.r.o.


Konateľ JUKOVA TRADE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JUKOVA TRADE, s.r.o.


Predmet činnosti JUKOVA TRADE, s.r.o.


Kataster JUKOVA TRADE, s.r.o.


Skrátené výkazy JUKOVA TRADE, s.r.o.