Prehľad o organizácii
VEPA GROUP s.r.o.
Šípková 14252/8, 974 05 Banská Bystrica
36634549
2021958114
SK2021958114
nezistený
01.02.2005
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,54
-1,13
1,93
51,8 %
-3,7 tis. €
-100,5 %
2022/2021
726 €
-99,2 %
2022/2021
-0,54
-173,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk VEPA GROUP s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby VEPA GROUP s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
0,47
0,48
n/a
1,93

Zisk pred zdanením VEPA GROUP s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

EBITDA VEPA GROUP s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod VEPA GROUP s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VEPA GROUP s.r.o.


Konateľ VEPA GROUP s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VEPA GROUP s.r.o.


Predmet činnosti VEPA GROUP s.r.o.


Kataster VEPA GROUP s.r.o.


Skrátené výkazy VEPA GROUP s.r.o.