Prehľad o organizácii
VSV SR, s.r.o.
Daxnerova 1182/3, 050 01 Revúca
36634557
2021943088
SK2021943088
0 zamestnancov
01.02.2005
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-1,22
0,19
0,07
729,9 %
-7,22 tis. €
25 %
2022/2021
45,1 tis. €
-26,4 %
2022/2021
-1,22
-83,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk VSV SR, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby VSV SR, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
-5,6
-6,3
0,05
0,14

Zisk pred zdanením VSV SR, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA VSV SR, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod VSV SR, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VSV SR, s.r.o.


Konateľ VSV SR, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VSV SR, s.r.o.


Predmet činnosti VSV SR, s.r.o.


Kataster VSV SR, s.r.o.


Skrátené výkazy VSV SR, s.r.o.