Prehľad o organizácii
NIKOREX s.r.o. v likvidácii
Moskovská 22, 974 04 Banská Bystrica
36634565
2021936631
Nemá
nezistený
28.01.2005
06.06.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
0,83
100 %
-154 €
-102,1 %
2023/2022
N/A
-0,02
-102,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk NIKOREX s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby NIKOREX s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
n/a
n/a
1

Zisk pred zdanením NIKOREX s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA NIKOREX s.r.o. v likvidácii


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod NIKOREX s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NIKOREX s.r.o. v likvidácii


Konateľ NIKOREX s.r.o. v likvidácii


Likvidátor NIKOREX s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NIKOREX s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti NIKOREX s.r.o. v likvidácii


Kataster NIKOREX s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy NIKOREX s.r.o. v likvidácii