Prehľad o organizácii
SKK STEEL IP, s.r.o. „v likvidácii“
Továrenská 2, 976 31 Vlkanová
36634573
2021944650
Nemá
nezistený
28.01.2005
08.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod SKK STEEL IP, s.r.o. „v likvidácii“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SKK STEEL IP, s.r.o. „v likvidácii“


Konateľ SKK STEEL IP, s.r.o. „v likvidácii“


Likvidátor SKK STEEL IP, s.r.o. „v likvidácii“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SKK STEEL IP, s.r.o. „v likvidácii“


Predmet činnosti SKK STEEL IP, s.r.o. „v likvidácii“


Kataster SKK STEEL IP, s.r.o. „v likvidácii“


Skrátené výkazy SKK STEEL IP, s.r.o. „v likvidácii“