Prehľad o organizácii
LITE Anglická škola Nitra, s.r.o.
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
36634581
2021938919
Nemá
nezistený
29.01.2005
Ost.vzdelávanie i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,53
0,6
1,02
11,1 %
12,2 tis. €
33 040,5 %
2022/2021
25,5 tis. €
324,6 %
2022/2021
0,53
5 277,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk LITE Anglická škola Nitra, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby LITE Anglická škola Nitra, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk
0,51
0,89
n/a
1,02

Zisk pred zdanením LITE Anglická škola Nitra, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA LITE Anglická škola Nitra, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod LITE Anglická škola Nitra, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LITE Anglická škola Nitra, s.r.o.


Konateľ LITE Anglická škola Nitra, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LITE Anglická škola Nitra, s.r.o.


Predmet činnosti LITE Anglická škola Nitra, s.r.o.


Kataster LITE Anglická škola Nitra, s.r.o.


Skrátené výkazy LITE Anglická škola Nitra, s.r.o.