Prehľad o organizácii
A-TS s.r.o.
Neresnícka cesta 3A, 960 01 Zvolen
36634590
2021937005
Nemá
nezistený
29.01.2005
14.06.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod A-TS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie A-TS s.r.o.


Konateľ A-TS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. A-TS s.r.o.


Predmet činnosti A-TS s.r.o.


Kataster A-TS s.r.o.


Skrátené výkazy A-TS s.r.o.