Prehľad o organizácii
SLIAČ CONSULTING, s.r.o.
Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica
36634603
2021948643
SK2021948643
nezistený
29.01.2005
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
0,51
59,8 %
235 €
-96,9 %
2022/2021
32,9 tis. €
78,1 %
2022/2021
0
-96,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SLIAČ CONSULTING, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby SLIAČ CONSULTING, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,4
0,31
8,27

Zisk pred zdanením SLIAČ CONSULTING, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA SLIAČ CONSULTING, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SLIAČ CONSULTING, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLIAČ CONSULTING, s.r.o.


Konateľ SLIAČ CONSULTING, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLIAČ CONSULTING, s.r.o.


Predmet činnosti SLIAČ CONSULTING, s.r.o.


Kataster SLIAČ CONSULTING, s.r.o.


Skrátené výkazy SLIAČ CONSULTING, s.r.o.