Prehľad o organizácii
EUROPA CENTER, s. r. o.
Pribinova 28, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto
36634611
2022047346
SK2022047346
nezistený
29.01.2005
Zemné práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,28
-0,24
0,05
219,5 %
20,7 tis. €
30,2 %
2022/2021
266 tis. €
52,7 %
2022/2021
0,28
28,7 %
2022/2021
2,58 tis. €
N/A

Zisk EUROPA CENTER, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

Tržby EUROPA CENTER, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-1,19
0,09
1,28

Zisk pred zdanením EUROPA CENTER, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

EBITDA EUROPA CENTER, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod EUROPA CENTER, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EUROPA CENTER, s. r. o.


Konateľ EUROPA CENTER, s. r. o.


Predstavenstvo EUROPA CENTER, s. r. o.


Člen dozorného orgánu EUROPA CENTER, s. r. o.


Jediný akcionár a.s. EUROPA CENTER, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EUROPA CENTER, s. r. o.


Prokurista EUROPA CENTER, s. r. o.


Predmet činnosti EUROPA CENTER, s. r. o.


Kataster EUROPA CENTER, s. r. o.


Skrátené výkazy EUROPA CENTER, s. r. o.