Prehľad o organizácii
Kvitt, s.r.o.
Gemer 125, 982 01 Gemer
36634638
2021936477
SK2021936477
1 zamestnanec
01.02.2005
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,08
0,46
0,09
117,9 %
-13,2 tis. €
32,1 %
2022/2021
22,6 tis. €
76,7 %
2022/2021
-0,08
25,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Kvitt, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby Kvitt, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,53
-0,18
0,69
0,17

Zisk pred zdanením Kvitt, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA Kvitt, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Kvitt, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Kvitt, s.r.o.


Konateľ Kvitt, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Kvitt, s.r.o.


Predmet činnosti Kvitt, s.r.o.


Kataster Kvitt, s.r.o.


Skrátené výkazy Kvitt, s.r.o.